07 Lip

Kto przeprowadza szkolenia BHP w firmie?

Kto przeprowadza szkolenia BHP?

Szkolenia BHP wstępne oraz okresowe musi przeprowadzić specjalista ds. BHP. Może to być osoba z zewnętrznej firmy szkoleniowej lub pracownik zatrudniony w danej firmie jako specjalista ds BHP.

Wyróżniamy dwa typy szkoleń BHP:

 1. Szkolenia wstępne BHP

 2. Szkolenia okresoweBHP

Szkolenie wstępne BHP składa się z 2 części:

a) Część ogólna – szkolenie wstępne BHP przeprowadza specjalista ds BHP. UWAGA w pierwszym dniu pracy!

b) Część stanowiskowa – szkolenie wstępne BHP przeprowadza pracodawca lub kierownik UWAGA! Który odbył szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami . UWAGA w pierszym i drugim dniu pracy. Szkolenie stanowiskowe może trwać dłużej

 

07 Lip

Czy szkolenia BHP są konieczne?

Czy szkolenia BHP są konieczne?
TAK, Szkolenia BHP wstępne oraz szkolenia BHP okresowe są szkoleniami koniecznymi, wynika to z Kodeksu Pracy.

Cały rozdział X Kodeksu Pracy przeznaczony jest tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca zatrudniający już 1 pracownika, stażystę lub praktykanta zgodnie z prawem staję się pracodawcą w związku z czym musi przeszkolić pracowników z zakresu BHP.

Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniach jest zaświadczenie ze szkolenia BHP.

http://www.bhpkatowice.com/szkolenia-wstepne/

http://www.bhpkatowice.com/szkolenia-okresowe/

02 Lip

SZKOLENIA BHP Katowice, Zabrze, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Sosonowiec, Mikołów, Mysłowice, Częstochowa – TEREN CAŁEGO ŚLĄSKA

Drodzy Państwo,

przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP ORAZ PPOŻ na terenie całego województwa śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.
Szkolenia obywają się w naszej firmie bądź w siedzibie Państwa firmy.

 

 

 

25 Kwi

Zbliża się okres letni, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w czasie upadłów?

Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje chłodzące w sytuacji gdy temperatura na stanowisku pracy umiejscowionym na otwartej przestrzeni przekracza 25 stopni, natomiast na stanowiskach zlokalizowanych w pomieszczeniach wynosi powyżej 28 stopni. W takiej sytuacji mówi się o pracy w warunkach uciążliwych.
Napoje powinny byc dostępne w czasie podczas całęj zmiany roboczej, a ich ilość powinna być dostosowana do potrzeb pracowników. Przepisy dokładnie nie precyzują o jakiej ilości dokładnie mówimy, ale jak podaje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dzienne spożycie wody dla dorosłych mężczyzn powinno wynosić przeciętnie 2,5 l, a dla kobiet 2 l płynów dziennie.
Płyny nieodpłatnie zapewnia pracodawca i nie może on zamiast ich wydania wypłacać ekwiwalentu. Dodatkowo pracownicy wykonujący prace brudzące powinni mieć zapewniony dostęp do bieżącej wody lub 90 l wody do celów higieniczno-sanitarnych.
19 Kwi

Terminarz MARZEC

MARZEC – SZKOLENIA WSTĘPNE BHP, OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW

SZKOLENIA BHP OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W KATOWICACH

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE ORAZ OKRESOWE CODZIENNIE ZARÓWNO W SIEDZIBIE NASZEJ FIRMY JAK I W SIEDZIBIE FIRMY KLIENTA 
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE WSTĘPNE
50 PLN/OS
16.03.2016
SZKOLENIE WSTĘPNE
30 PLN/OS
* cena promocyjna
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
70 PLN/OS
16.03.2016
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
50 PLN/OS
* cena promocyjna
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
70 PLN/OS
16.03.2016
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
50 PLN/OS
* cena promocyjna
23-24.03.2016
SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
120 PLN/OS
SZKOLENIA BHP ORGANIZOWANE W SOBOTĘ 19.03.2016 w godzinach:
8:00
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
50 PLN/OS
11:00
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
50 PLN/OS
14:00
SZKOLENIE WSTĘPNE
40 PLN/OS

 

19 Kwi

TERMINARZ SZKOLEŃ

Dla Państwa wygody oraz efektywnego planowania szkoleń BHP proponujemy Państwu zaplanowane Szkolenia BHP, które odbywają się cyklicznie w Katowicach

adres: Al. Korfantego 79, piętro VI, biuro 601

Terminarz Szkoleń BHP Katowice:

 • szkolenia BHP wstępne dla stanowisk administracyjnych  – nowo zatrudnionych
 • szkolenia BHP okresowe dla stanowisk administracyjnych
 • szkolenia BHP wstępne dla stanowisk robotniczych – nowo zatrudnionych
 • szkolenia BHP okresowe dla stanowisk robotniczych
 • szkolenia BHP dla stanowisk kierowniczych
 • szkolenai BHP dla pracodawców

 

Aby zgłosić pracowników prosimy wysłać e-maila na adres: bhp.ktw@gmail.com
z następującymi danymi:

 • imię, nazwisko,
 • data zatrudnienia
 • miejsce i data urodzenia
 • nazwa stanowiska
 • typ oraz termin szkolenia

w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie wyślemy potwierdzenie daty oraz godziny szkolenia.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

19 Kwi

Terminarz STYCZEŃ

STYCZEŃ – SZKOLENIA WSTĘPNE BHP, SZKOLENIA BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW

SZKOLENIA BHP OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH
W KATOWICACH

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE ORAZ OKRESOWE CODZIENNIE ZARÓWNO W SIEDZIBIE NASZEJ FIRMY JAK I W SIEDZIBIE FIRMY KLIENTA
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE WSTĘPNE
50 PLN/ OS
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
70 PLN/OS
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
70 PLN/OS
11.01.2016
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
50 PLN/OS
* cena promocyjna
 
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
 
SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
180 PLN/OS
26-27.01.2016
SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
120 PLN/OS
*cena promocyjna
 
SZKOLENIA BHP ORGANIZOWANE W SOBOTĘ 23.01.2016 w godzinach:
8:00
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
50 PLN/OS

*cena promocyjna

11:00
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
50 PLN/OS

*cena promocyjna

14:00
SZKOLENIE WSTĘPNE
40 PLN/OS

*cena promocyjna

 

01 Mar

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Tak, pracodawca może szkolić pracowników zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

W tym celu musi ukończyć SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP. Czas trwania takiego szkolenia to minimum 64 godziny lekcyjne.
Forma – kurs lub seminarium.

Zatem szkolenie okresowe BHP dla pracodawców nie upoważnia do przeszkolenia pracowników przez pracodawcę z zakresu BHP.

10 Lut

Szkolenie BHP dla pracodawców, Katowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Mikołów…

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP  w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)
Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP okresowe dla pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)
Celem szkolenia BHP dla pracodawców ( minimum 16 godzin lekcyjnych ) jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu.
Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia BHP dla pracodawców: 16 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
17 Sty

Kompleksowy nadzór BHP, Katowice, Częstochowa, Gliwice, Sosnowiec, Chorzów…

NADZÓR BHP – „ zewnętrzna służba BHP”

Oferujemy pełen outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym, który jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Co to jest Outsourcing ?

(z ang. outside-resource-using) oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie.

Outsourcing uważany za jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Przejęcie części Państwa obowiązków pozwoli Wam przeznaczyć ten czas na rozwój swojej firmy.

Nadzór BHP – co możemy Państwu zaoferować?

 •  szkolenia wstępne BHP, szkolenia okresowe BHP

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP

 • pełną obsługę postępowań powypadkowych

 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 • okresowe przeglądy stanu BHP ( warunków pracy oraz przestrzegania przepisów )

 • oceny ergonomii

 • rejestry wypadków, czynników szkodliwych, chorób zawodowych

 • zapewnimy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm

nadzór bhp Katowice, nadzór bhp Sosnowiec, nadzór bhp  ruda śląska,  nadzór bhp Częstochowa, nadzór bhp  Chorzów, nadzór bhp Siemianowice Śląskie, nadzór bhp Tychy, nadzór bhp Gliwice, nadzór bhp Bytom, nadzór bhp Będzin, nadzór bhp Czeladź, nadzór bhp Wyry, nadzór bhp Siewirz, nadzór bhp Bytom, nadzór bhp Będzin, nadzór bhp Mikołów, nadzór bhp Mysłowice, nadzór bhp Siemianowice Sląskie, nadzór bhp Orzesze, nadzór bhp Łaziska, nadzór bhp Rybnik