07 Lip

Kto przeprowadza szkolenia BHP w firmie?

Kto przeprowadza szkolenia BHP?

Szkolenia BHP wstępne oraz okresowe musi przeprowadzić specjalista ds. BHP. Może to być osoba z zewnętrznej firmy szkoleniowej lub pracownik zatrudniony w danej firmie jako specjalista ds BHP.

Wyróżniamy dwa typy szkoleń BHP:

  1. Szkolenia wstępne BHP

  2. Szkolenia okresoweBHP

Szkolenie wstępne BHP składa się z 2 części:

a) Część ogólna – szkolenie wstępne BHP przeprowadza specjalista ds BHP. UWAGA w pierwszym dniu pracy!

b) Część stanowiskowa – szkolenie wstępne BHP przeprowadza pracodawca lub kierownik UWAGA! Który odbył szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami . UWAGA w pierszym i drugim dniu pracy. Szkolenie stanowiskowe może trwać dłużej

 

07 Lip

Czy szkolenia BHP są konieczne?

Czy szkolenia BHP są konieczne?
TAK, Szkolenia BHP wstępne oraz szkolenia BHP okresowe są szkoleniami koniecznymi, wynika to z Kodeksu Pracy.

Cały rozdział X Kodeksu Pracy przeznaczony jest tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca zatrudniający już 1 pracownika, stażystę lub praktykanta zgodnie z prawem staję się pracodawcą w związku z czym musi przeszkolić pracowników z zakresu BHP.

Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniach jest zaświadczenie ze szkolenia BHP.

http://www.bhpkatowice.com/szkolenia-wstepne/

http://www.bhpkatowice.com/szkolenia-okresowe/

02 Lip

SZKOLENIA BHP Katowice, Zabrze, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Sosonowiec, Mikołów, Mysłowice, Częstochowa – TEREN CAŁEGO ŚLĄSKA

Drodzy Państwo,

przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP ORAZ PPOŻ na terenie całego województwa śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.
Szkolenia obywają się w naszej firmie bądź w siedzibie Państwa firmy.

 

 

 

25 Kwi

Zbliża się okres letni, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w czasie upadłów?

Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje chłodzące w sytuacji gdy temperatura na stanowisku pracy umiejscowionym na otwartej przestrzeni przekracza 25 stopni, natomiast na stanowiskach zlokalizowanych w pomieszczeniach wynosi powyżej 28 stopni. W takiej sytuacji mówi się o pracy w warunkach uciążliwych.
Napoje powinny byc dostępne w czasie podczas całęj zmiany roboczej, a ich ilość powinna być dostosowana do potrzeb pracowników. Przepisy dokładnie nie precyzują o jakiej ilości dokładnie mówimy, ale jak podaje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dzienne spożycie wody dla dorosłych mężczyzn powinno wynosić przeciętnie 2,5 l, a dla kobiet 2 l płynów dziennie.
Płyny nieodpłatnie zapewnia pracodawca i nie może on zamiast ich wydania wypłacać ekwiwalentu. Dodatkowo pracownicy wykonujący prace brudzące powinni mieć zapewniony dostęp do bieżącej wody lub 90 l wody do celów higieniczno-sanitarnych.
19 Kwi

Terminarz MARZEC

MARZEC – SZKOLENIA WSTĘPNE BHP, OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW

SZKOLENIA BHP OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W KATOWICACH

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE ORAZ OKRESOWE CODZIENNIE ZARÓWNO W SIEDZIBIE NASZEJ FIRMY JAK I W SIEDZIBIE FIRMY KLIENTA 
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE WSTĘPNE
50 PLN/OS
16.03.2016
SZKOLENIE WSTĘPNE
30 PLN/OS
* cena promocyjna
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
70 PLN/OS
16.03.2016
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
50 PLN/OS
* cena promocyjna
CODZIENNIE W SIEDZIBIE FIRMY W KATOWICACH
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
70 PLN/OS
16.03.2016
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
50 PLN/OS
* cena promocyjna
23-24.03.2016
SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
120 PLN/OS
SZKOLENIA BHP ORGANIZOWANE W SOBOTĘ 19.03.2016 w godzinach:
8:00
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH
50 PLN/OS
11:00
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ADMINISTRACYJNYCH
50 PLN/OS
14:00
SZKOLENIE WSTĘPNE
40 PLN/OS