04 Sty

Szkolenia bhp – kiedy zorganizować szkolenia wstępne i okresowe?

Kiedy powinnam zorganizować szkolenie wstępne BHP dla pracowników? kiedy zorganizować  pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracowników? 

Mamy nadzieję, iż poniższy rysunek ułatwi Państwu pracę, bądź też usystematyzuje wiedzę z zakresu szkoleń BHP.

Na wykresie umieszczono odpowiednio kto i kiedy powinien odbyć szkolenie wstępne BHP oraz szkolenie okresowe BHP.

Drodzy Państwo pamiętajcie wszyscy pracownicy powinni odbyć szkolenie okresowe BHP po przepracowanych 12 miesiącach.

Szkolenia okresowe BHP powinny odbywać się co 3,  5, 6 lat w zależności od wykonywanego zawodu.

Co więcej pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zakwalifikowanych do prac szczególnie niebezpiecznych powinni zostać przeszkoleni zakresu okresowych szkoleń BHP raz do roku.

 

szkolenia_bhp_Katowice

02 Sty

Regulacje w zakresie szkoleń BHP w Kodeksie Pracy – BHP Szkolenia wstępne

Regulacje w zakresie szkoleń BHP w Kodeksie Pracy

Szkolenia wstępne BHP Katowice

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

 • 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

(…)

 • 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenia wstępne BHP Katowice

Art. 2374. § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

 • 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy.
 • 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami BHP.

Szkoleniu wstępnemu BHP podlegają:

 • wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)

Celem wstępnych szkoleń BHP jest zaznajomienie pracownika z:

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego ).

Ramowy program szkolenia BHPSzkolenia wstępne BHP  Katowice

 • istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp
 • zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy
  i podstawowe środki zapobiegawcze
 • podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo
  i zdrowie pracownika. Szkolenia wstępne BHP Katowice
17 Wrz

Cennik

RODZAJ USŁUGI Z ZAKRESU BHPCENA NETTO
Doradztwo w zakresie BHP100 PLN / godz.
Opracowanie tabeli przydziału odzieży100,00 PLN
Zarządzenie – ryzyko zawodowe20,00 PLN
Zarządzenie – szkoleniami20,00 PLN / miesiąc
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe20,00 PLN
Rejestr wypadków20,00 PLN
Stała obsługa BHP zakładów pracy (Outsourcing BHP)od 300,00 PLN / miesiąc
Instrukcje BHP70,00 PLN
Opracowanie programu szczegółowego szkolenia BHP /instruktarz stanowiskowy120,00 PLN
Udział w pracach zespołu powypadkowego300,00 PLN
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki100,00 PLN/ godzina
Opracowanie instrukcji stanowiskowych50,00 PLN / sztuka
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego100,00 PLN / stanowisko
Roczna analiza stanu BHPod 150 PLN
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych180,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach kierowniczych180,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP okresowe pracodawcy180,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP okresowe pracowników w języku angielskim lub francuskim140 PLN/ osoba
Szkolenie BHP okresowe pracowników70,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólny w języku angielskim lub francuskimod 100 PLN / osoba
Szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólnyod 30,00 PLN / osoba

 

RODZAJ USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻCENA NETTO
Szkolenie przeciwpożarowe połączone ze szkolenie BHP wstępnym/ okresowym20 PLN / osoba
Szkolenie przeciwpożaroweod 50,00 PLN / osoba
Szkolenie przeciwpożarowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem gaśnic i innych sprzętów
Opracowanie w wersji elektronicznej plany ewakuacjiod 150 PLN piętro
Doradztwo w zakresie PPOŻ100 PLN/ godz.
Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektuod 1000 PLN

 

I POMOC PRZEDMEDYCZNACENA NETTO
SZKOLENIE Z I POMOCY DLA PRACOWNIKÓW DO 15 OSÓB450 PLN
SZKOLENIE Z I POMOCY POWYŻEJ 15 PRACOWNIKÓW od 600 PLN
SZKOLENIE Z I POMOCY DLA NAUCZYCIELI 450 PLN

 

RODZAJ USŁUGI RODOCENA NETTO
PAKIET RODO ZRÓB TO SAM DLA INNEJ DZIAŁALNOŚCIod 600 PLN
PAKIET RODO ZRÓB TO SAM DLA BIURA RACHUNKOWEGO 600 PLN
PAKIET RODO ZRÓB TO SAM DLA SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA / ZŁOBKA600 PLN

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Wszystkie ceny są cenami netto. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP oraz PPOŻ PRZEPROWADZAMY NA TERENIE CAŁEGO ŚLĄSKA.

SZKOLENIA BHP, SZKOLENIA BHP WSTĘPNE, SZKOLENIA BHP OKRESOWE, SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW, SZKOLENIA BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, SZKOLENIA BHP DLA PRAKTYKANTÓW, SZKOLENIA BHP DLA STAŻYSTÓW, SZKOLENIA PPOŻ, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, NADZÓR BHP, PROTOKOŁY POWYPADKOWE, DORADZTWO BHP, OPRACOWANIE PLANÓW EWAKUACJI, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

SZKOLENIA BHP KATOWICE, SZKOLENIA BHP CZELADŻ, SZKOLENIA BHP SOSNOWIEC, SZKOLENIA BHP CHORZÓW, SZKOLENIA BHP RUDA SLĄSKA, SZKOLENIA BHP CZĘSTOCHOWA, SZKOLENIA BHP MIKOŁÓW, SZKOLENIA BHP MYSŁOWICE, SZKOLENIA BHP ŻORY, SZKOLENIA BHP ŁĄZISKA GÓRNE, SZKOLENIA BHP ŁAZISKA DOLNE, SZKOLENIA BHP KOBIÓR, SZKOLENIA BHP GLIWICE, SZKOLENIA BHP ZABRZE,SZKOLENIA BHP BYTOM, SZKOLENIA BHP BĘDZIN, SZKOLENIA BHP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, SZKOLENIA BHP TYCHY, SZKOLENIA BHP ORZESZE, SZKOLENIA BHP GOSTYŃ, SZKOLENIA BHP WYRY, SZKOLENIA BHP  TARNOWSKIE GÓRY, SZKOLENIA BHP JAWORZNO, SZKOLENIA BHP DĄBROWA GÓRNICZA…