03 Sty

BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pytanie: Pracownicy terenowi firmy X muszą posiadać książeczki zdrowia. Czy obowiązek pilnowania terminów kolejnych badań sanitarno-epidemiologicznych, tak samo jak w przypadku badań profilaktycznych ciąży na pracodawcy?

Tak, taki obowiązek ciąży na pracodawcy.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne to badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają w szczególności:

  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przenisienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  • podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną
  • nosiciele, ozdowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym.

Osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

Koszt badań sanitarni-epidemiologicznych pracowników są finansowane w całości przez pracodawcę lub zlecającego wykonywanie prac. Kontrola upływu ważności tych badań, podobnie jak w przypadku badań lekarskich, o których mowa w Kodeksie pracy, spoczywa na pracodawcy lub osobie zlecającej wykonanie prac.