26 Mar

Kontrola PIP – jakie plany na 2015?

Pracodawcy w zakładach pracy, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy, mogą spodziewać się wizyty inspektora PIP. W 2015 roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 88 tys. kontroli. Odbędą się także powtórne kontrole w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały.

W roku 2015 będzie realizowany III etap działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na poprawność zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę.

Zgodnie z zaleceniem Rady Ochrony Pracy w programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci szczególną uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne i ogólne i stanowiskowe.

ZADANIA STAŁE PIP DOTYCZĄCE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

w ramach stałych zadań inspektorzy sprawdzą legalność zatrudnienia obywateli polskich zwłaszcza w podmiotach, w których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, czyli w sekcjach:

 • transport i gospodarka magazynowa
 • zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
 • usługi administrowania i działalność wspierająca
 • budownictwo
 • handel
 • rolnictwo
 • ogrodnictwo

Działania kontrolne OIP

Inspektorzy okręgowych inspekcji pracy skontrolują m.in.:

 • odkrywkowe zakłady górnicze
 • zakłady wydobywające kopaliny nieobjęte własnością górniczą
 • małe zakłady różnych branż magazynujące i stosujące substancje i mieszaniny chemiczne
 • zakłady zajmujące się recyclingiem
 • kotłownie i ciepłownie
 • mikroprzedsiębiorstwa prowadzące punkty skupu, segregacji i składowania złomu, zwłaszcza punkty złomowania pojazdów samochodowych
 • zakłady rolne
 • zakłady produkcji wyrobów z drewna
 • magazyny wysokiego składowania
 • stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
 • stanowiska pracy w narażeniu na promieniowanie optyczne
 • placówki oświatowe, szkoły