15 Sty

Szkolenia przeciwpożarowe Katowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice, Częstochowa, Ruda Śląska, Mikołów, Mysłowice

Zakres Szkolenia przeciwpożarowego:

  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej – ogólne przepisy.
  • Zagrożenie pożarowe obiektu.
  • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
  •  Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru – sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.
  • Ewakuacja ludzi i mienia.
  • Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie.

Szkolenia prowadzone są przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
Czas trwania szkolenia: 2 godziny
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.

Szkolenia przeciwpożarowe (p.poż) odbywają się na terenie całego śląska. Szkolenia przeciwpożarowe Katowice, Szkolenia przeciwpożarowe Chorzów, Szkolenia przeciwpożarowe Gliwice, Szkolenia przeciwpożarowe Sosnowiec, Szkolenia przeciwpożarowe Tychy, Szkolenia przeciwpożarowe Częstochowa, Szkolenia przeciwpożarowe Mikołów, Szkolenia przeciwpożarowe Mysłowice, Szkolenia szkolenia przeciwpożaroweprzeciwpożarowe Ruda Śląska, Szkolenia przeciwpożarowe Zabrze,  Szkolenia przeciwpożarowe Czeladź, Szkolenia przeciwpożarowe Bytom, Szkolenia przeciwpożarowe Będzin,